Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 
SAKLI ORMAN: DÜNYANIN EN LEZZETLİ MANTAR ORMANINDAN SİPARİŞ VERİN.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLRI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLARI

1.1.İşbu sözleşme“ sakliorman.com Kullanıcı Sözleşmesi” ismi üzerinden, sakliorman.com ile sakliorman.com sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.
1.2.İşbu “sakliorman.com Kullanıcı Sözleşmesi”, sakliorman.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.
1.3.Kullanıcı, sakliorman.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2- TANIMLAR

  • Kullanıcı: sakliorman.com sitesine üye olan ve sakliorman.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

  • Alıcı/ Müşteri: sakliorman.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle sakliorman.com tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı

  • Site: sakliorman.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

  • Satıcı: Alıcı/Kullanıcı’ya, web adresi saklıorman.com aracılığı ile talep edilen ürünleri/malları tedarik eden kuruluş/kimse.

  • sakliorman.com Hizmetleri: Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla sakliorman.com tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; sakliorman.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
3.2. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak sakliorman.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve

açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve sakliorman.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü

beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.4. Kullanıcı ve sakliorman.com, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- SÖZLEŞME GEREĞİ HİZMET VE KAPSAMI İLE ŞARTLARI

4.1.sakliorman.com tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında

alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

4.2.sakliorman.com, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, site “hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. sakliorman.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “kullanıcı”ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, sakliorman.com tarafından, “site”de yer almak üzere “kullanıcı”lara duyurulur.
4.3.sakliorman.com tarafından “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

4.4. Üyelik; "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.5. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2.4 maddesi uyarınca, sakliorman.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2.4 maddesi uyarınca, sakliorman.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin “site” kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.