DEMİRAL GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR


Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirler.


İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres


Şahsen Yazılı Başvuru

Cennet Mahallesi, Alpaslan Caddesi, No:1/1, Küçükçekmece,İstanbul

Noter

Cennet Mahallesi, Alpaslan Caddesi, No:1/1, Küçükçekmece,İstanbul

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden


bilgi@sakliorman.com*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.


**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.


Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.


İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri


Ad

:


Soyad

:


Telefon numarası

:


T.C. Kimlik numarası

:


E-posta

:


Adres

:


 1. Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz


 • Müşteri


 • Ziyaretçi

 • Diğer (lütfen belirtiniz): ...................


Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:


Konu:


 • Eski Çalışan:


 • Çalışılan yıllar: ..................

 • İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım


 • Tarih: .................. 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.


………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.


(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)


Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.


İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: