Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 
SAKLI ORMAN: DÜNYANIN EN LEZZETLİ MANTAR ORMANINDAN SİPARİŞ VERİN.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1.SATICI HAKKINDA:

ÜNVANI :DEMİRAL GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş.

ADRES : CENNET MAH. ALPASLAN CAD. NO:1/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

V.D.N. : KÜÇÜKÇEKMECE V. D. N. 2790334050
TELEFON : 02124258999 / 02827684500
WEB ADRESİ : www.sakliorman.com
E-POSTA : bilgi@sakliorman.com

1.2.ALICI HAKKINDA:
ADI-SOYAD /ÜNVANI:
ADRES :

TELEFON :

E-POSTA :

MADDE 2- TANIMLAR

  • Alıcı: sakliorman.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle sakliorman.com tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı

  • Site: sakliorman.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

  • Satıcı: Tüketiciye talebi dahilinde, ürün/hizmet sunan, teslim ve tedarik eden kuruluş/kimse.

  • Sakliorman.com Hizmetleri: Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla sakliorman.com tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın,SATICI’ya ait sakliorman.com adlı web adresinden elektronik ortamda sipariş verdiği, işbu sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine işbu sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3.2.ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri(satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs.) ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkıhususunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3. www.sakliorman.com alışveriş sitesi ödeme sayfası içerisinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3.4. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak sakliorman.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.5.Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site üzerinden gerçekleştireceği alışverişlerde, site içerisinde yer alan ve sakliorman.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.Kullanıcı ve sakliorman.com, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ

4.1.SATICI tarafından daha evvel akdedilen işbu sözleşme iki nüshadan ibaret olup, ALICI tarafından alışverişin gerçekleştiği tarihtekabul,beyanve taahhüt altına alınmış olur.

4.2.İşbu sözleşmenin bir nüshası SATICI’ya diğer nüshası ALICI’ya aittir. (Alıcıya ait nüsha gerekli hallerde e-posta aracılığı ile teslim edilir.)

MADDE 5- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

5.1.Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli sakliorman.com adlı web adresindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.Mesafeli satış vasıtası ile ŞİRKET web adresi aracılığı ile her hangi bildirim yapılmadığı takdirde, ürün gönderimi ve sağlanacak hizmet Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlıdır. Yurt dışına her hangi bir gönderim yapılmamaktadır.

5.2.MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI, Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

5.3. ÖDEME PLANI,ALICI’nın, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında taahhüt altına alınan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olur. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümleri gereği belirlenir.

5.4.ÖDEME ŞEKLİ

  • PEŞİNAT TUTARI, mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

  • VADELİ TUTAR, mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

  • FAİZ, her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin belirlediği faiz oranından ve her halde %30‘dan fazla olamaz. ALICI, müşterisi olduğu bankaya karşı bu hususta sorumludur.

MADDE 6-MAL/HİZMETİN TESLİM VE ŞEKLİ İLE SÖZLEŞMENİN İFA YERİ Mal/hizmet, ALICI’nın, SATICI’ya bildirdiği ……..…………………………….........adresinde, ALICI yahut bildirdiği kişiye teslim edilir. 

MADDE 7- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

7.1.Teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

7.2.SATICI, web adresinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan ettiği halde teslimat masrafı SATICI’ya ait olur.

7.3.Teslimat,stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesi ardından en kısa sürede gerçekleştirilir.

7.4.SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren en geç 30 (Otuz) iş günü içerisinde teslimatı gerçekleştirir.SATICI, teslimat süresine ek10 (on) iş günüsüre uzatım hakkını yazılı bildirim yapmak kaydı ile saklı tutar.

7.5.Herhangi bir halde, mal/hizmet bedeli ödenmez veyahut banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

7.6.Mal/ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez ise ALICIişbu sözleşme konusu ürünü 3 (üç) işgünü içerisinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.İşbu halde, mal/ürünün tesliminden sonra ALICI, ürün üzerinde, yeniden satılmasına engel teşkil edecek bir kusur oluşturmuş ise mal/ürünün bedelini tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. Heriki koşulda da nakliye giderleri ALICI'ya ait olur.
MADDE 8- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ALICI, işbu sözleşme konusu, mal/ürünü teslim almadan evvel muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Aksi koşulda, mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir.

8.2. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya geçer.

MADDE 9- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.SATICI, işbu sözleşme konusu mal/ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 9.2. İşbu sözleşme konusu mal/ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesindenSATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 10- SÖZLEŞMEDEN DÖNME/CAYMA

10.1.ALICI, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince,işbu sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren, 7 (yedi) iş günü içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

10.2. Ancak, cayma hakkının kullanılabilmesi için SATICI’YAe-posta ile bildirimde bulunulması ve teslimi sağlanan mal/ürününişbu sözleşme hükümleri ve SATICI’nınsakliorman.com web adresinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş ve yeniden satılmaya müsait durumda olması şarttır.

10.3.SATICI, işbu hakkın kullanılması halinde,ALICI’nın bildirdiği 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/ürüne ilişkin fatura aslının iadesini zorunlu tutar.ALICI, mal/üründen caydığı halde; teslim aldığı mal/ürün ve fatura aslını en geç ve 20 (yirmi) iş günü içerisinde SATICI’ya iade etmeyi kabul ve beyan eder.Fatura aslının teslimi sağlanmadığı halde, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

10.4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın SATICI’ya ulaşmasını takiben en geç 10 (on) iş günü içerisinde mal/hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat ve kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 11- CAYMA/DÖNME HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER

11.1.Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetlerde cayma hakkinin kullanılabilmesi için mal/hizmetin orijinal ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEP HALİ

12.1. SATICI, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığı halde sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. İşbu halde, ödenen bedel en geç 10 (on) iş günü içerisinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 13- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI

13.1.ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişte temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. İşbu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nınborcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nınoluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.MADDE 14- UYUŞMAZLIKLARDA YETKILI MAHKEME

14.1.İşbu sözleşme, 14 Maddeden ve EK’leri (Çerez Politikası, K.V.K.İ.H.A.M. Ve Gizlilik Politikası ile Üyelik Ve Hizmet Sözleşmesi) ‘denibaret düzenlenmiştir. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ile İstanbul Bakırköy İcra Daireleri/Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde İstanbul Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

Müşteri/alıcı yahut kullanıcı, satıcı firma web adresi yahut diğer iletişim yolları ile gerçekleştireceği alışverişlerde, sipariş kaydını oluşturması ile satıcı firma web adresi vasıtası yahut diğer koşullar ile yaptığı alışverişlerde işbu mesafeli satış sözleşmesi ve Ek’i niteliğindeki Üyelik ve Hizmet Şartları ve bilimum alışveriş politikaları ile Kullanım Hakları Koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


SATICI: ALICI:

DEMİRAL GIDA ÜRÜNLERİ AD/SOYAD VARSA UNVAN:

SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş.

YETKİLİ:


İMZA: İMZA: